Budget for opstart (Likviditetsbudget)

Budgettet er vigtigt for at du forstår hvor mange penge du skal bruge når du starter et firma, hvor mange penge du skal tjene og om du kan tjene nok penge til at du både kan få løn og betale dine regninger.budget

Der findes skabeloner forskellige steder, f.eks. på startvækst.dk, og der er her snak om flere forskellige budgettyper. Det føltes for mig som lidt af en jungle da jeg først kiggede på det og det vigtigste, efter min mening er, at du får beskrevet alle detaljerne omkring hvornår du forventer at bruge penge (og på hvad) og hvornår du forventer at tjene penge til at dække dine omkostninger, dvs. et likviditetsbudget.

Her kan du hente en version af det likviditetsbudget jeg har sat sammen for min mands murervirksomhed:
StartNytFirma-Likviditetsbudget-Skabelon. Det indeholder beløbene vi har anvendt. Det er opbygget på startvæksts skabelon og så tilføjet en masse poster.

Da vi ikke er så langt i processen i skrivende stund kan jeg ikke sige hvorvidt det kommer til at være sådan det forløber, men det var mit bud på et likviditetsbudget.

Forklaring af likviditetsbudgettet

Det kræver nok en smule forklaring med sådan en omfattende fil, så mens du har filen åben kommer her forklaringen, linie for linie:

Likvide midler er beløbet du har i starten af måneden. Første måned er det de penge du sætter ind (altså dem som du skal have finansieret eller selv lægge ind i firmaet), næste måned kommer beløbet fra saldoen på din konto måneden før.

Indbetalinger er de indtægter du har i løbet af måneden. De skal angives med moms.
Jeg har angivet “salgs af materialer” som værende ca. 1/4 af de penge som man lægger ud i samme måned. Den næste måned regner jeg så med at få betaling for de sidste 3/4 af det man har lagt ud for.
Derudover beregner jeg 15% fortjeneste på det der er købt.

Udbetalinger omfatter alt hvad man betaler for i den måned.
Moms er lavet som en ca. beregning af hvad man får af ind af salgsmoms (altså den moms som kunderne betaler dig) minus købsmoms (altså den moms, som du betaler på varer). Se iøvrigt en forklaring af momsen her.
Materialekøb er en svær post at estimere, men jeg ville hellere sætte den for højt og være sikker på at have nok penge til at dække køb af materialer.
Posten for Værktøj er sat meget lavt i forhold til alt det værktøj man skal have som håndværker, men planen er at tilføje mere værktøj når der er plads til det i budgettet og når der er brug for det frem for at købe det hele ind på forhånd.
Løn: Den første måned havde min mand stadig sit andet arbejde, og anden måned havde vi sparet penge sammen til at der ikke skulle udbetales løn. Desuden får man feriepenge udbetalt til at afholde ferie når man får lønnet ferie og derfor er der for Juli og december for det første år sat færre penge af til løn i budgettet.
Herudover fandt jeg ud af at det bedst kan svare sig hvis firmaet indbetaler til pension. Og så er der flere obligatoriske fonde mm. man ikke kan slippe udenom.
Herefter er listet en masse udgifter som vi har afholdt i opstartsfasen.

Totalen er næsten den vigtigste i denne sammenhæng. Det som excel arket gør at at lægge indbetalinger og udbetalinger for måneden sammen, og inkluderer både de penge som stod på kontoen i starten af måneden og også en eventuel kassekredit. Saldoen (som i arket hedder Kassekredit Ultimo) skal helst være større end kassekredittens beløb. Ellers har du også brugt noget af kassekreditten.
Men egentlig bør du kigge på den grønne linie i bunden. Hvis den er positiv, så er det fint, er den ikke, har du brugt for mange penge og låner af din kassekredit.

Når du har alle dine poster tastet ind kan du nu forsøge at ændre på beløbet i toppen, altså likvide midler ultimo for den første måned. Justér på det og se hvornår totalen i bunden går i minus og så har du det beløb du skal bruge når du skal søge om finansiering.

Når først man har styr på det er det helt sjovt at sidde og rykke rundt på beløbene 🙂


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/startnytfirma.dk/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405