Opret ejerbog

Ejerbogen er et dokument der skal vise hvem der ejer virksomheden.

Det er et krav fra Erhvervsstyrelsen at din virksomhed (når det er et IVS, ApS og A/S) skal dokumentere ejerne i Det Offentlige Ejerregister.

Du kan læse om baggrunden for ejerbøger hos startvaekst.dk.
Det er værd at vide at du, når du skal registrere din ejerbog, ikke behøver at have alle oplysningerne i et Word dokument men kan indtaste dem direkte. Men du har stadig pligt til selv at have et dokument som ejerbog i din virksomhed.

Her kan du se virk.dk’s beskrivelse af hvad der skal stå i ejerbogen:

Ejerbogen for et selskab, som har udstedt aktier eller anparter med ejerens navn (navnekapitalandele), skal indeholde følgende oplysninger:
1.    Ejerens eller panthaverens samlede andele i selskabet
2.    Ejerens eller panthaverens navn og bopæl – og for virksomheder navn, cvr-nummer og hjemsted
3.    Dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af kapitalandele samt deres størrelse
4.    De stemmerettigheder, der er knyttet til kapitalandelene
En ejer skal være en selvstændig juridisk enhed, som fx en fysisk person eller et selskab. Enkeltmandsvirksomheder, personligt ejede mindre virksomheder (PMV’er) samt filialer er ikke selvstændige juridiske enheder og kan derfor ikke figurere som ejere i fortegnelsen.
(Hentet på virk.dk)

Når ejerbogen er på plads kan du med fordel få lavet dit gældsbrev for indskudskapitalen til din virksomhed.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/startnytfirma.dk/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405